Rahvusvahelise joogapäeva kohta

unescoTunnistades jooga tähendust selle universaalsuses, ÜRO Peaassamblee kuulutas oma resolutsioonis 69/131 11.12.2014 21. juuni Rahvusvaheliseks Joogapäevaks. Resolutsiooni projekt sai poolehoidu liikmesriikide rekordilise arvuga: 175 riikide delegatsioonid hääletasid selle poolt. Resolutsioonis märgitakse oluliseks indiviidide ja elanikkonna rühmade teadvustamist eluviisi valikutes, aitamaks neid eelistada elustiile, mis edendavad head tervist. Seoses sellega Ülemaailmne tervishoiuorganisatsioon on samuti üles kutsunud liikmesriikide valitsusi soodustama  oma kodanikke puuduliku füüsilise aktiivsuse ületamist. Ebapiisav liikumine kuulub surma põhjuste esikümnesse hulka ning on peamine riskifaktor selliste haiguste arengus nagu südame – veresoonkonnahaigused, vähk ja diabeet.

Jooga on enam kui lihtsalt füüsiline tegevus. ÜRO Peaassamblee 69-nda istungi esimees, Sem Kutes, oma resolutsioonieelses kõnes rõhutas seda aspekti: “Inimesed kõigist ühiskonna kihtidest praktiseerivat joogat sajandite kestel, mõistmas seda kui unikaalset keha ja vaimu ühtsuse kehastumist. Jooga ühtlustab mõtteid ja tegevusi, viib harmooniasse inimese olemust, demonstreerides sellega inimese tervise ja heaolule ühtset lähemist.”

Jooga on iidne füüsiline ja vaimne praktika, mis sai alguse Indias. Sõna “jooga” pärineb sanskriti keelest ja tähendab “ühendust” või “sidet”, sümboliseerides sellega keha ja vaimu ühinemist.

Tänapäeval on olemas mitu erinevat jooga suundi. Joogat praktiseeritakse kogu maailmas ning see muutub järjest populaarsemaks.

Rahvusvahelise Joogapäeva igaaastase tähistamise eesmärk on tõsta jooga kasulikkuse teadlikkust elanikkonnas üle kogu maailma, juhtida tähelepanu iidse praktika mitmekülgsele positiivsele mõjule inimese tervise ja heaolule kaasaaegses maailmas ning kasvatada ühiskonnas ühtekuuluvust ja vastastikust austamist.

Eestis üritused toimuvad India Suursaatkonda Soomes ja Eestis toetusel.

© 2019 Rahvusvaheline Joogapäev | email: info@internationalyogaday.ee